Mình là một nhân viên của Shinhan Finance, mình cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước những nội dung, hình ảnh, ý kiến, tương tác của mình trên mạng xã hội. Toàn bộ những hoạt động này của mình đại diện cho mong muốn và quan điểm cá nhân, không mang tính chất đại diện hay được ủy quyền phát ngôn thay cho Shinhan Finance.